Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Proces dydaktyczny ukierunkowany na efekty uczenia się w tym kształtujący kompetencje twórczego myślenia, innowacyjności i pracy zespołowej wśród uczniów, a także wspierający budowanie zaufania społecznego i kapitału społecznego.

Beneficjent: Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska

Tytuł projektu: Szkoła życia

Okres realizacji:  Projekt realizowany jest w okresie od  01 marca 2012 r. do 28 lutego 2014 r.

 

Celem projektu jest wypracowanie, upowszechnienie i wdrożenie nowej, innowacyjnej metody pracy edukacyjno – wychowawczej ukierunkowanej na efekty uczenia się dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanej społecznie.

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie http://upds.pl/portfolio/szkola-zycia/