Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Temat Projektu: Udoskonalanie metod kształcenia i programów nauczania oraz aktywizacja edukacyjno-zawodowa nietypowych grup docelowych.

Beneficjent: Fundacja Promyk Słońca

Tytuł projektu: Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie

Okres realizacji: Projekt realizowany jest w okresie od  02 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2014 r.

 

Celem projektu jest wprowadzenie nowego narzędzia dla zwiększenia efektywności i zmniejszenia uciążliwości nauczania indywidualnego uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i indywidualnym nauczaniem. 

 

Źródło oraz więcej informacji na stronie https://www.promykslonca.pl/pl/projekty/projekty-trwajce/564-nowy-model-nauczania-uczniow-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-i-nauczanych-indywidualnie