Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi

Człowiek to najlepsza inwestycja

Dla rozwoju społeczeństwa najważniejszy jest rozwój ludzi - dzieci i osób dorosłych. Nasza przyszłość to przede wszystkim inwestowanie w człowieka. I właśnie inwestowanie w człowieka jest podstawową ideą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W odróżnieniu od innych programów finansowanych z funduszy unijnych, takich, jak: Regionalne Programy Operacyjne czy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, celem PO KL nie jest inwestowanie w budowę dróg, oczyszczalni ścieków czy nowoczesnych fabryk, lecz wzrost zatrudnienia i spójności społecznej, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw.

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 

 


PO KL wspiera różne grupy społeczne (osoby bezrobotne, niepełnosprawnych, pracowników firm, urzędników samorządowych, uczniów, itp.) oraz instytucje (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły).

To właśnie dzięki PO KL młodsze dzieci mogą uczyć się i bawić w nowych przedszkolach, a starsze poszerzać swoją wiedzę na zajęciach dodatkowych i szkolnych warsztatach. Osoby dorosłe mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach i szkoleniach, by podnieść swoje kwalifikacje lub otrzymać wsparcie na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.