Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Przykłady projektówTVP Wrocław we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego przygotowała cykl audycji pt. „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi”, w którym promowane są efekty wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Dolnym Śląsku. W każdym odcinku ekipa telewizyjna odwiedzała miejsca, w których realizowane są projekty, dofinansowane  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program ukazuje zmiany zachodzące w danej społeczności oraz korzyści płynące ze wsparcia z unijnych dotacji.

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi

Album „Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi. Dobre praktyki PO KL na Dolnym Śląsku - Edukacja” prezentuje przykłady ciekawych projektów edukacyjnych zrealizowanych na Dolnym Śląsku.

Niezwykła szansa dla zwykłych ludzi. Dobre praktyki PO KL na Dolnym Śląsku - Edukacja

Publikacja „Dobre praktyki EFS na Dolnym Śląsku” stanowi podsumowanie dotychczasowych efektów wdrażania PO KL przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Opisane projekty dotyczą inicjatyw podejmowanych w zakresie aktywizacji zawodowej, integracji społecznej oraz rozwoju kwalifikacji osób pracujących.

Dobre praktyki EFS na Dolnym Śląsku

W kolejnych numerach Biuletynu Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim przedstawiane są przykłady interesujących projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL oraz bieżące informacje dotyczące wdrażania Programu.

Biuletyn Europejskiego Funduszu Społecznego w Województwie Dolnośląskim