Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Z czego można jeszcze skorzystać?

Więcej o PO KL, zarówno na poziomie całego kraju, jak i województwa dolnośląskiego, można dowiedzieć się na stronach:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.efs.gov.pl

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
www.pokl.dwup.pl

Inwestycja w kadry – szkolenia i studia podyplomowe
www.inwestycjawkadry.pl

Mapa Projektów
www.projekty.efs.gov.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące komponentu regionalnego PO KL, w tym terminów i wymogów konkursowych, zapisów dokumentów programowych, dostępnych alokacji oraz kryteriów wyboru projektów można uzyskać:

Priorytet VIII (Działanie 8.2),
Priorytet IX (Działanie 9.1, 9.2,
9.3, 9.4, 9.5)

Priorytet VI 
Priorytet VII
Priorytet VIII (Działanie 8.1) Priorytet IX( Działanie 9.6)

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Urząd Marszałkowki Województwa Dolnoślaskiego


Departament Funduszy Europejskich
ul. Mazowiecka 17,
50-412 Wrocław
partenr, pokój 0004
tel.: 71 776 96 03, 71 776 96 17,
71 776 95 51
e-mail:promocja.efs@dolnyslask.pl

Czynny w godzinach: 8:00-16:00

Punkt informacyjny

Dolnoślaski Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Armii Krajowej 54
50-541 Wrocław
I piętro, p. 100
tel.: 71 397 41 10, 71 397 41 11
faks: 71 397 42 02
Infolinia: 0 800 207 097
e-mail: promocja@dwup.pl

Czynny w godzinach 7:30-15:30

 

 

 

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (RO EFS) świadczą bezpłatne usługi szkoleniowo-doradcze na rzecz podmiotów uprawnionych do ubiegania się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obszar działania:
- miasto Wrocław,
- powiaty: wrocławski, oławski, strzeliński, milicki, średzki, trzebnicki, wołowski, górowski, oleśnicki.

RO EFS we Wrocławiu
pl. Solidarności 1/3/5, pok. 415; 53-661 Wrocław
tel. 71 780 90 79 tel./faks 71 796 30 00
info_wroclaw@roefs.pl;
www.wroclaw.roefs.pl 

Obszar działania:
powiaty: wałbrzyski, świdnicki, dzierżoniowski, ząbkowicki, kłodzki.

RO EFS w Wałbrzychu
ul. Dmowskiego 22; 58-300 Wałbrzych
tel. 74 66 66 044
info_walbrzych@roefs.pl;
www.walbrzych.roefs.pl

Obszar działania:
- miasto Jelenia Góra,
- powiaty: jeleniogórski, bolesławiecki, lubański, lwówecki, kamiennogórski, zgorzelecki.

RO EFS w Jeleniej Górze
ul. Bankowa 36, III piętro; 58-500 Jelenia Góra
tel./faks 75 642 20 00
info_jeleniagora@roefs.pl;
www.jeleniagora.roefs.pl

Obszar działania: 
- miasto Legnica,
- powiaty: legnicki, głogowski, jaworski, lubiński, polkowicki, złotoryjski.

RO EFS w Legnicy
ul. T. Kościuszki 25/1,; 59-220 Legnica
tel. 76 862 58 15, faks 76 862 58 25
info_legnica@roefs.pl; roefs@lsio.org.pl;
www.legnica.roefs.pl