Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwudzieste siódme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 20 maja 2014 r. odbyło się dwudzieste siódme posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Profilaktyka problemowa”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Centrum Terapii Uzależnień.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Imago, Centrum Terapii Uzależnień oraz Point sp. z o.o.

Poniżej protokół z posiedzenia oraz prezentacje.

Protokół z XXVII posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

Prezentacja z posiedzenia – Prezentacja Eksperta Dokument do pobrania

Prezentacja z posiedzenia – Profilaktyka Problemowa Dokument do pobrania