Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Siedemnaste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

XVII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 roku.
Spotkanie otworzył Marszałek  Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski – Przewodniczący PKM PO KL WD, zaś obrady poprowadziła Pani Mirosławie Kwiatek, Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich ds. Wdrażania EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w funkcji stałego zastępcy z ramienia Instytucji Pośredniczącej PO KL.

Głównym punktem obrad było przedstawienie  informacji o stanie wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku, w tym zaprezentowanie sprawozdania rocznego z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL na Dolnym Śląsku za 2014 rok. 
Dokonano również przeglądu projektów innowacyjnych, zrealizowanych w komponencie regionalnym PO KL na Dolnym Śląsku. Główny nacisk położono na prezentację wypracowanych w ramach projektów produktów finalnych.

Protokół z przebiegu siedemnastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

 Dokument do pobrania

Prezentacje z siedemnastego posiedzenia PKM PO KL WD

 Plik do pobrania