Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Prezentacja z konferencji „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”

Prezentujemy Państwu link do prezentacji z konferencji „Europejski Fundusz Społeczny na Dolnym Śląsku wczoraj, dziś i jutro”, która odbyła się dnia 3 października we Wrocławiu.

http://prezi.com/3ovwzlrhi0fd/wdrazanie-komponentu-regionalnego-programu-operacyjnego-kapita-ludzki-na-dolnym-slasku/?auth_key=57522c577b60e94d0267f6818a738c17f312d7ea

 

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dotyczących konkursu I/9.1.1/A/12

Wrocław, 6 lutego 2012 r. oraz Jelenia Góra, 9 lutego 2012 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu I/9.4/A/12

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Wrcław, 31.01.2012 r.

 • Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.4/A/12
   Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych

Publikujemy prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, które odbyło się w dniu 15 września 2011 r.

Prezentacje:

 • Założenia projektu systemowego na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki z dnia 24 maja 2011 r.
  Dokument do pobrania
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach edukacyjnych - projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu I/9.1.2/A/11

Wrocław, 8.09.2011 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego

Wrocław, 1.07.2011 r.

 • Projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
   Dokument do pobrania
 • Projekty współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
  Dokument do pobrania
 • Krajowa Instytucja Wspomagająca – Projekty innowacyjne testujące PO KL oraz Projekty współpracy ponadnarodowej
  Dokument do pobrania
 • Projekty współpracy ponadnarodowej i projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – przyczyny obniżenia punktacji i odrzucenia wniosku o dofinansowanie
  Dokument do pobrania

Prezentacje

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. konkursu I/9.5/A/11

Wałbrzych 7.04.2011, Wrocław 11.04 2011, Legnica 13.04.2011 oraz Jelenia Góra 15.04.2011

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. konkursu I/9.1.2/A/11
Wałbrzych, 17 marca 2011 r. i Legnica, 21 marca 2011 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu I/9.4/A/11
Wrocław, 24 lutego 2011 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu I/9.3/A/11
Wrocław, 14 lutego 2011 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu I/8.2.1/A/11
Wrocław, 9 lutego 2011 r.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. konkursu I/9.1.1/A/11
Legnica, 3 lutego 2011 r. i Wrocław, 7 lutego 2011 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców dot. konkursów na projekty innowacyjne i ponadnarodowe w ramach komponentu regionalnego PO KL
Wrocław, 27 sierpnia 2010 r.

 • Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej w PO KL (prezentacja eksperta z ramienia Krajowej Instytucji Wspomagającej)
  Dokument do pobrania
 • Projekty ponadnarodowe w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
  Dokument do pobrania
 • Projekty innowacyjne w ramach komponentu regionalnego PO KL – wymagania konkursowe
  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkań informacyjnych i odpowiedzi na pytania dot. Projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III i szkół podstawowych
Wrocław, maj – czerwiec 2010 r.

 • Założenia projektu systemowego na podstawie Zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjne Kapitał Ludzki
  Dokument do pobrania
 • Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach edukacyjnych - projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Dokument do pobrania
 • Na co zwrócić uwagę przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu? - projekt systemowy Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
  Dokument do pobrania

Odpowiedzi na pytania dot. projektu systemowego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dot. konkursu dla Poddziałania 8.2.1,
konkurs nr II/8.2.1/C/10
Wrocław, 15 kwietnia 2010 r.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. konkursu dla Działania 9.5
Wrocław, Legnica, 29 i 31 marca 2010 r.
Wałbrzych, Jelenia Góra, 7 i 9 kwietnia 2010 r.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dot. konkursu dla Poddziałania9.1.2
Wrocław, 10 marca 2010 r.
Legnica, 12 marca 2010 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców w ramach Działania 9.3 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL
Wrocław, 4 marca 2010 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych projektodawców w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw PO KL
Wrocław, 24 lutego 2010 r.

Prezentacje ze spotkań informacyjnych dla potencjalnych projektodawców w ramach PO KL (Poddziałanie 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej")
Wałbrzych, 2 lutego 2010 r.
Wrocław, 4 lutego 2010 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego pt.”Program Operacyjny Kapitał Ludzki dla obszarów wiejskich”
10 listopada 2009 r. w Kliczkowie,
19 listopada 2009 r. w Bystrzycy Kłodzkiej,
24 listopada 2009 r. w Mysłakowicach k/Karpacza
8 grudnia2009 r. w Złotoryi.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnychprezentacje stanowią przedmiot prawa autorskiego.