Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Regulamin Prac Podkomitetu Monitorującego

Uchwała nr 46/2015 Podkomitetu w sprawie zmiany Regulaminu Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 maja 2015 r.
 Dokument do pobrania

 

Uchwała nr 23/2011 Podkomitetu w sprawie zmiany Regulaminu Prac Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 września 2011 r.
Dokument do pobrania

 

Uchwała nr 4/2008 Podkomitetu w sprawie zmiany Regulaminu prac Podkomitetu z dnia 7 listopada 2008 r.
 Dokument do pobrania 

 

 

Uchwała nr 1 Podkomitetu w sprawie przyjęcia Regulaminu Prac Podkomitetu wraz z załącznikiem
 Dokument do pobrania