Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

II. Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów należy przygotować korzystając z aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Jest ona dostępna m.in. na stronie www.efs.dolnyslask.pl w zakładce Generator Wniosków.

 

GWA to narzędzie służące do przygotowania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Aplikacja umożliwia tworzenie, edycję i drukowanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.
Generator wspiera beneficjentów w prawidłowym przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez dostępne instrukcje wypełniania wniosku, pomoc przy każdym wypełnianym polu oraz listy błędów przy walidacji wniosków.


Szersze informacje na temat aplikacji jak i struktury wniosku o dofinansowanie dostępne są w dokumencie Wniosek o dofinansowanie projektu PO KL – INSTRUKCJA, który jest dostępny w zakładce Akty prawne i dokumenty PO KL - Dokumenty programowe - System realizacji PO KL