Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

System Realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (SR PO KL) jest przedstawienie zestawu zasad oraz zadań dotyczących wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), obowiązujących Instytucję Zarządzającą PO KL, Instytucje Pośredniczące, Instytucje Wdrażające (Instytucje Pośredniczące II stopnia) oraz beneficjentów.

Dokument składa się z VII części. Do każdej części dołączone zostały odpowiednie załączniki zawierające obowiązujące wzory dokumentów, jakie powinny być stosowane przez wszystkie instytucje.

System realizacji PO KL wraz z wytycznymi horyzontalnymi Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO) 2007-2013,  jak i wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , tworzy kompleksowy zbiór zasad wdrażania PO KL, które są zgodne z porozumieniami międzyinstytucjonalnymi obowiązującymi wszystkie instytucje uczestniczące w systemie wdrażania PO KL. 

System realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowany został przez Instytucje Zarządzającą zgodnie z art. 26 pkt 1 ust 8 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju(Dz.U.06. nr 227, poz. 1658 z późn. zm.). Dokument uwzględnia wytyczne horyzontalne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach NSRO.

SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Tytuł dokumentu

Tekst aktualny

 Obowiązuje od     

Archiwalne wersje oraz
opis zmian

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL 

 Pobierz

01 stycznia 2014 r.

więcej informacji

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Pobierz

20 marca 2012 r.

więcej informacji 

Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007-2013

 Pobierz

5 grudnia 2013 r.

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej  

 Pobierz

1 stycznia 2013 r.

więcej informacji

 Pobierz

 

Zasady finansowania PO KL

 Pobierz

1 października 2014 r.
więcej informacji

 Pobierz

Zasady systemu sprawozdawczości PO KL

  Pobierz   

1 lipca 2013 r.
więcej informacji  

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz

 Pobierz
 Pobierz

Podręcznik wskaźników PO KL

 Pobierz 

1 stycznia 2013 r.

 Pobierz

Zasady kontroli PO KL

 Pobierz

1 stycznia 2014 r.

więcej informacji

 Pobierz 

 Pobierz

Zasady raportowania o nieprawidłowościach finansowych w ramach PO KL

 Pobierz

1 stycznia 2013 r.

więcej informacji  

 Pobierz

 

Zasady realizacji Pomocy technicznej w ramach PO KL

 Pobierz

15 lipca 2013 r.

 Pobierz

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych

 Pobierz

 

  Pobierz

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL

 Pobierz
 Pobierz

10 lutego 2011 r.

 Pobierz

Podręcznik przygotowania wniosków w ramach PO KL 

 

 

 Pobierz 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL

 Pobierz

 

1 stycznia 2014 r.
 

 Pobierz

 Pobierz

Komentarz do Instrukcji przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, styczeń 2012

 Pobierz

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą PO KL

 Pobierz

1 stycznia 2014 r.
więcej informacji  

 Pobierz

 Pobierz 

 

Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Pobierz

1 stycznia 2013 r.
więcej informacji

 Pobierz 

Zasady dotyczące zamknięcia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Pobierz

22 sierpnia 2013 r.