Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Drugie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dnia 23 listopada 2010 r. odbyło się drugie posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania pierwszego projektu innowacyjnego realizowanego w naszym regionie w ramach komponentu regionalnego PO KL pt. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI, Działania 6.1.1 przez Stowarzyszenie Pro Silesia
et Europa.
Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący RST WD - Pan Marcin Kowalski (reprezentant Polskiej Izby Firma Szkoleniowych).
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy , Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Miasta Zgorzelec, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenia Pro Silesia et Europa, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz eksperci opiniujący Strategię wdrażania projektu „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy”.
Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwalę o warunkowym zaakceptowaniu złożonej przez beneficjenta Strategii wdrażania.
Poniżej protokół z posiedzenia oraz podjęta uchwała.
Protokół z II posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania
Uchwała RST WD nr 4   Dokument do pobrania


Uchwały RST WD podjęte trybem obiegowym


Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego podjęte w procedurze pisemnej:

3/2010 w sprawie wyboru ekspertów do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa. Data podjęcia - 15.10.2010 r.  Dokument do pobrania

5/2010 w sprawie przyjęcia Strategii Działania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego na rok 2011. Data podjęcia - 21.12.2010 r.
 Dokument do pobrania

6/2011 w sprawie wyboru eksperta do walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 komponentu regionalnego PO KL przez Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa. Data podjęcia – 13.04.2011 r.
 Dokument do pobrania