Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Trzecie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dnia 19 maja 2011 r. odbyło się III Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone zaprezentowaniu i walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego „Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy” projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI, Poddziałania 6.1.1 Stowarzyszenia Pro Silesia et Europa.

Obrady poprowadził wiceprzewodniczący RST Pan Marcin Kowalski (reprezentant Polskiej Izby Firma Szkoleniowych).

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Stowarzyszenia Pro Silesia et Europa, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, Polskiej Izby Szkoleniowej, Kuratorium Oświaty, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Związku Pracodawców Dolnego Śląska i Centrum Badawczo rozwojowego sp. Z o.o.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwalę w sprawie pozytywnej walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn.” Pracownik 50+. Przełamywanie barier na rynku pracy”.

 Protokół z III posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania
 Uchwała RST WD nr 7 Dokument do pobrania
 Prezentacje ze spotkania Dokument do pobrania