Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Piąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 13 grudnia 2011 r. odbyło się piąte posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy, jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Na posiedzeniu omówione zostały również wnioski z Konferencji "Innowacje w praktyce" zorganizowanej przez Krajową Instytucje Wspomagającą w Warszawie (17 listopada 2011 roku) oraz została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Działania RST WD na 2012 rok.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD – Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej)

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Regionalnych Ośrodków EFS, Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dobrych Kadr. Centrum badawczo-szkoleniowego sp. z o.o., Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży „SZANSA”, Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o warunkowym zaakceptowaniu złożonej przez Beneficjenta Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

 Protokół z V posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

 Uchwała RST WD nr 12 Dokument do pobrania

 Uchwała RST WD nr 13 Dokument do pobrania

 Prezentacje ze spotkania Dokument do pobrania

Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego podjęte w procedurze pisemnej:

11/2011 - w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Fundusz Pożyczkowo-Poręczeniowy jako narzędzie zapewniania trwałości instytucji ekonomii społecznej” realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Data przyjęcia 28 listopada 2011r.

 Dokument do pobrania