Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szóste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 14 lutego 2012 r. odbyło się szóste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Silver Team czyli potęga doświadczenia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.


Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Regionalnych Ośrodków EFS, Dolnośląskiego Centrum Informacji zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dobrych Kadr. Centrum badawczo-szkoleniowego sp. z o.o., Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, GB Group Polska sp. z o.o. oraz Fundacji Eudajmonia.


Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o warunkowym zaakceptowaniu złożonej przez Beneficjenta Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

 Protokół z VI posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

 Uchwała RST WD nr 15 Dokument do pobrania

 Prezentacje ze spotkania Dokument do pobrania

Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego podjęte w procedurze pisemnej:

14/2011 w sprawie wyboru eksperta do oceny strategii wdrażania projektu innowacyjnego „ Silver Team czyli potęga doświadczenia”, realizowanego w ramach priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry Centrum Badawczo-szkoleniowe sp. Z o.o. Data podjęcia - 26.01.2012 r.

 Dokument do pobrania