Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Siódme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 4 czerwca 2012 r. odbyło się siódme posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Szkoła życia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX PO KL przez Stowarzyszenie Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Regionalnych Ośrodków EFS, Dolnośląskiego Centrum Informacji zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dobrych Kadr. Centrum badawczo-szkoleniowego sp. z o.o., Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, GB Group Polska sp. z o.o., Fundacji Eudajmonia, Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Fundacji Edukacji Europejskiej, Agencji Rozwoju Innowacji, Fundacji Imago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Fundacji Promyk Słońca.


Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o warunkowym zaakceptowaniu złożonej przez Beneficjenta Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęta uchwała oraz prezentacja.

Protokół z VII posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 18  Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania  Dokument do pobrania