Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwunaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 4 października 2012 r. odbyło się dwunaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu dwóch Strategii wdrażania projektów innowacyjnych pt. „Model kontraktowania usług rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych”, projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Fundację Imago oraz „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”, projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX PO KL przez Fundację Promyk Słońca.

Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący RST WD - Pan Marcin Kowalski (reprezentant Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Regionalnych Ośrodków EFS, GB Group Polska sp. z o.o., Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji, Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca oraz Point sp. z o .o.


Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła dwie uchwały o warunkowej akceptacji złożonych przez Beneficjentów Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

Protokół z XII posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 36  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 37  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania  Dokument do pobrania