Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Czternaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 15 października 2012 r. odbyło się czternaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „CSR drogą do innowacji”, projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL przez Agencje Rozwoju Innowacji S.A.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Regionalnych Ośrodków EFS, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, GB Group Polska sp. z o.o., Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Agencji Rozwoju Innowacji, Fundacji Imago, Fundacji Widzialni, Centrum Terapii Uzależnień oraz Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.


Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o warunkowej akceptacji złożonej Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

Protokół z XIV posiedzenia RST WD - Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 38 - Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania - Dokument do pobrania