Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Trzynaste posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego

XIII posiedzenie Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego odbyło się w dniu 12 listopada 2012 roku.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Mirosława Kwiatek, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego (UMWD) - Zastępca Przewodniczącego Podkomitetu Monitorującego PO KL WD.

Głównym punktem obrad było rekomendowanie Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na rok 2013 dla województwa dolnośląskiego oraz przyjęcie rekomendacji z badania ewaluacyjnego DWUP pn. „Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników, w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy”. Po prezentacjach Planów oraz badania ewaluacyjnego DWUP, zakończonych dyskusją, Podkomitet podjął uchwały: Uchwałę rekomendującą Plany oraz Uchwałę przyjmującą rekomendacje z badania ewaluacyjnego DWUP.

W ramach informacji o stanie wdrażania PO KL na Dolnym Śląsku zaprezentowane zostało także sprawozdanie okresowe z realizacji Priorytetów komponentu regionalnego PO KL za I półrocze 2012 roku.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja poświęcona w głównej mierze przyszłemu okresowi programowania Funduszy UE 2014-2020.

Protokół z przebiegu trzynastego posiedzenia Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Dolnośląskiego (PKM PO KL WD)

 Dokument do pobrania

Uchwała nr 30/2012 Podkomitetu w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego „Badanie i ocena wpływu projektów w ramach Poddziałania 8.1.1 oraz 8.1.2 PO KL na rozwój zawodowy oraz zdolności adaptacyjne ich uczestników, w kontekście zmian gospodarczych zachodzących na dolnośląskim rynku pracy”.

 Dokument do pobrania

Uchwała nr 31/2012 Podkomitetu w sprawie rozpatrzenia i rekomendowania Komitetowi Monitorującemu PO KL Planów działania na rok 2013.

 Dokument do pobrania

Prezentacje z trzynastego posiedzenia PKM PO KL WD

 Plik do pobrania