Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Szesnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 28 listopada 2012 r. odbyło się szesnaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Młodzi Gniewni – wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Posiedzenie składało się z dwóch części. Pierwsza część posiedzenia poświęcona była prezentacji i opiniowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego, druga szkoleniu w zakresie walidacji produktów finalnych wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL.

Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący RST WD - Pan Marcin Kowalski (przedstawiciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca, Fundacji Merkury, Agencji Rozwoju Innowacji S.A., Centrum Terapii Uzależnień, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Urzędu Miasta Zgorzelec oraz Point Sp. z o .o.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o warunkowej akceptacji złożonej Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

Protokół z XVI posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 42  Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania  Dokument do pobrania