Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dziewiętnaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 13 marca 2013 r. odbyło się dziewiętnaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Zgorzelec, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dobrych Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowego sp. z o.o., Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, GB Group Polska sp. z o.o., Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Fundacji Imago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Centrum Terapii Uzależnień, Point sp. z o.o.

Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Dolnośląskiego podjęła uchwałę o pozytywnym zwalidowaniu produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Silver Team czyli potęga doświadczenia”.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacja.

Protokół z XIX posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 50  Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania  Dokument do pobrania