Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

03.12.2013

Dwudzieste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 28 marca 2013 r. odbyło się dwudzieste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „EIPD- nowa jakość doradztwa”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Point sp. z o.o.

Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący RST WD - Pan Marcin Kowalski (przedstawiciel Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, GB Group sp. z o.o., Fundacji Eudajmonia, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji S.A., Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Point sp. z o.o.

Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Dolnośląskiego podjęła uchwałę o pozytywnym zatwierdzeniu strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „EIPD - nowa jakość doradztwa”.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacja.

Protokół z XX posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 51  Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania Dokument do pobrania