Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

W dniu 9 sierpnia 2013 r. odbyło się dwudzieste drugie posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Fundusz pożyczkowo-poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Dolnośląskiego podjęła uchwałę o pozytywnym zwalidowaniu produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Fundusz pożyczkowo-poręczeniowy jako narzędzie zapewnienia trwałości instytucji ekonomii społecznej”.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacja.

Protokół z XXII posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 54 Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania Dokument do pobrania