Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwudzieste trzecie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 2 września 2013 r. odbyło się dwudzieste trzecie posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez GB Group Polska sp. z o.o.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji S.A. oraz Point sp. z o.o.

Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Dolnośląskiego podjęła uchwałę o pozytywnym zwalidowaniu produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „GO WORK szansą dla osób niepełnosprawnych”.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacja.

Protokół z XXII posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 57 Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania Dokument do pobrania