Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwudzieste szóste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbyło się dwudzieste szóste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Nowy model nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i nauczanych indywidualnie”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX PO KL przez Fundację Promyk Słońca.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Zgorzelec, Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacji Eudajmonia, Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Fundacji „promyk Słońca” Centrum Terapii Uzależnień i Point sp. z o.o.

Poniżej protokół z posiedzenia.

Protokół z XXVI posiedzenia RST WD Dokument do pobrania