Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwudzieste ósme Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 10 lipca 2014 r. odbyło się dwudzieste ósme posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji dwóch produktów finalnych projektów innowacyjnych pn. „Zatrudnienie wspomagane” i „Trener aktywności”. Projekty realizowane są w ramach Priorytetu VI i VII PO KL przez Fundację Eudajmonia.

Obrady poprowadził Pan Witold Gałuszka (przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Regionalnych Ośrodków EFS, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej oraz Point sp. z o.o.

Poniżej protokół z posiedzenia wraz z prezentacjami.

Protokół z XXVIII posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

Prezentacja z posiedzenia – Trener pracy Dokument do pobrania

Prezentacja z posiedzenia – Zatrudnienie wspomagane Dokument do pobrania