Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwudzieste dziewiąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 30 lipca 2014 r. odbyło się dwudzieste dziewiąte posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji dwóch produktów finalnych projektów innowacyjnych pn. „Młodzi Gniewni - wypracowanie nowych i skutecznych metod integracji społecznej młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym” i „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+”. Projekty realizowane są w ramach Priorytetu VII PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej.

Obrady otworzył Pan Witold Gałuszka (przedstawiciel Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy), następnie kontynuował ich prowadzenie Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej) – Przewodniczący RST WD .

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Imago oraz Point sp. z o.o.

Poniżej protokół z posiedzenia wraz z prezentacjami.


Protokół z XXIX posiedzenia RST WD -  Dokument do pobrania

Prezentacje z posiedzenia -  Dokument do pobrania