Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Trzydzieste trzecie Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 3 marca 2015 r. odbyło się trzydzieste trzecie posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego, poświęcone walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „EIPD – nowa jakość doradztwa”, realizowanego przez POINT sp. z o.o. w ramach Priorytetu VII PO KL.
Obrady poprowadził Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej) – Przewodniczący RST WD.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Zgorzelec, Kuratorium Oświaty, Stowarzyszenia Unia Przedsiębiorców Dolnego Śląska,  Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Fundacji Eudajmonia oraz Point sp. z o.o.

Poniżej protokół z posiedzenia wraz z prezentacjami.
Protokół z XXXIII posiedzenia RST WD -  Dokument do pobrania
Prezentacje z posiedzenia -  Dokument do pobrania