Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkursy 2008 - Priorytet VIII

Wszelkie informację o konkursach ogłoszonych w latach 2007-2008  z zakresu Priorytetu VIII  znajdą Państwo na stronie Instytucji Organizującej Konkurs - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracywww.pokl.dwup.pl.


Od 1 maja 2009 r. wdrażaniem Działania 8.1 zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracywww.pokl.dwup.pl zaś Działaniem  8.2 zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Procedura oceny części wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.2 oraz tworzenie list rankingowych i podpisywania umów zakończone zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Te dokumenty znajda Państwo poniżej.

 

Działanie 8.2
Listy rankingowe i listy umów podpisanych przez Urząd Marszałkowski

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 Podpisane umowy