Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Informacje o konkursach – 2010

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2010 roku

 

 

Konkurs nr I/8.2.1/A/10 (data ogłoszenia – 10 lutego 2010 r.)
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

 

Konkurs nr II/8.2.1/C/10 (data ogłoszenia – 9 kwietnia 2010 r.)
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”

 

Konkurs nr I/9.1.1/A/10 (data ogłoszenia – 29 stycznia 2010 r.)
Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”

 

Konkurs nr I/9.1.2/A/10 (data ogłoszenia – 5 marca 2010 r.)
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Konkurs nr I/9.3/A/10 (data ogłoszenia – 26 lutego 2010 r.)
Działanie 9.3.  Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

 

Konkurs nr I/9.4/A/10 (data ogłoszenia – 23 kwietnia 2010 r.)
Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 

Konkurs nr II/9.4/PN/10 (data ogłoszenia – 6 sierpnia 2010 r.)
Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 

Konkurs nr I/9.5/A/10 (data ogłoszenia – 26 marca 2010 r.)
Działanie 9.5.  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Konkurs nr I/VIII/INN/10 (data ogłoszenia – 6 sierpnia 2010 r.)
Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

 

Konkurs nr I/IX/INN/10 (data ogłoszenia – 3 września 2010 r.)
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

Konkurs nr IV/8.2.1/PNAR/10 (data ogłoszenia – 1 października 2010 r.)
Poddziałanie 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw”