Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Priorytet IX

Wszelkie informację o konkursach ogłoszonych w latach 2007-2008 z zakresu Priorytetu IX  znajdą Państwo na stronie Instytucji Organizującej Konkurs - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.pokl.dwup.pl.

Od 1 maja 2009 r. wdrażaniem Priorytetu IX zajmuje się Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Procedura oceny części wniosków o dofinansowanie projektów oraz tworzenie list rankingowych i podpisywania umów zakończone zostało przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Te dokumenty znajda Państwo poniżej.

 

Listy rankingowe i listy umów podpisanych przez Urząd Marszałkowski

 

PODDZIAŁANIE 9.1.1

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 Podpisane umowy 1

 Podpisane umowy 2

 Podpisane umowy 3

 Podpisane umowy 4

 Podpisane umowy 5

PODDZIAŁANIE 9.1.2

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 Podpisane umowy 1

 Podpisane umowy 2

 Podpisane umowy 3

 Podpisane umowy 4

 Podpisane umowy 5

DZIAŁANIE 9.2

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 Podpisane umowy 1

 Podpisane umowy 2

 Podpisane umowy 3

 Podpisane umowy 4

DZIAŁANIE 9.3

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 Podpisane umowy

DZIAŁANIE 9.4

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 

DZIAŁANIE 9.5

Listy rankingowe po 1 maja 2009 r.

 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów po 1 maja 2009 r.

 Podpisane umowy 1

 Podpisane umowy 2

 Podpisane umowy 3

 Podpisane umowy 4

 Podpisane umowy 5

 Podpisane umowy 6

 Podpisane umowy 7