Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Informacje o konkursach 2013

Konkurs II/9.1.2/B/13 (data ogłoszenia - 30 sierpnia 2013 r.)

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs I/9.1.1/A/13 (data ogłoszenia - 20 sierpnia 2013 r.)

Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs II/9.1.1/B/13 (data ogłoszenia - 20 sierpnia 2013r.)

Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Konkurs I/9.1.2/A/13 (data ogłoszenia – 13 maja 2013 r.)

Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Konkurs I/9.5/A/13 (data ogłoszenia - 20 marca 2013 r.)

Działanie 9.5 - Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

Harmonogram konkursów na rok 2013 r.

Ze względu na przejrzystość procesu wdrażania PO KL,  jak również w odpowiedzi na potrzeby projektodawców, prezentujemy Państwu miesięczny harmonogram ogłaszania konkursów w komponencie regionalnym PO KL na Dolnym Śląsku w 2013 roku.

Harmonogram ten stanowi uszczegółowienie terminów ogłaszania konkursów, zawartych w Planach działania na rok 2013. 

Zastrzega się możliwość dokonywania zmian w przedstawionym harmonogramie, szczególnie w przypadku zmiany przepisów prawa i/lub dokumentów programowych PO KL, mających wpływ na organizację konkursów.

 Dokument do pobrania

 

Uaktualniony harmonogram konkursów (zmiana Planów Działania na 2013 rok - maj 2013 - więcej informacji)

 Dokument do pobrania

 

Uaktualniony harmonogram konkursów (zmiana Planów Działania na 2013 rok - sierpień 2013 - więcej informacji)

 Dokument do pobrania