Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Czwarte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

Dnia 27 września 2011 r. odbyło się czwarte posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych.

Na posiedzeniu zaprezentowany też został projekt strategii działania RST WD na 2012 r.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Regionalnych Ośrodków EFS, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Kuratorium Oświaty, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Politechniki Wrocławskiej, Urzędu Miasta Zgorzelec, Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Heapmail Internet Solutions Sp. z o.o. i Centrum badawczo- szkoleniowego Sp. z o.o. Dobre Kadry.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o warunkowym zaakceptowaniu złożonej przez Beneficjenta Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z inauguracyjnego posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

 Protokół z IV posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

 Uchwała RST WD nr 10 Dokument do pobrania

 Prezentacje ze spotkania Dokument do pobrania


Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego podjęte w procedurze pisemnej:


8/2011 w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego
pn. „Współpraca międzysektorowa - projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu” realizowanego w ramach Priorytetu VIII komponentu regionalnego PO KL przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych. Data podjęcia - 31.08.2011
 Dokument do pobrania

9/2011 w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego przyjętego uchwałą RST nr 1/2010 z dnia 3 września 2010 r. Data podjęcia - 16.09.2011
 Dokument do pobrania