Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dziewiąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 14 września 2012 r. odbyło się dziewiąte posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego, poświęcone opiniowaniu Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Zatrudnienie wspomagane”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Fundację Eudajmonia.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty, Regionalnych Ośrodków EFS, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji, Fundacji Imago oraz Fundacji Promyk Słońca.


Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła uchwałę o zaakceptowaniu złożonej przez Beneficjenta Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacja.

Protokół z IX posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 30  Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania  Dokument do pobrania

Uchwały Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego podjęte w procedurze pisemnej:

26/2012 w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego „GO WORK szansą dla niepełnosprawnych”, realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez GB Group Polska sp. z o.o. Data podjęcia - 26.07.2012 r.

 Dokument do pobrania

27/2012 w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” realizowanego w ramach Priorytetu VII komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej. Data podjęcia - 17.08.2012 r.

 Dokument do pobrania

28/2012 w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Spróbujmy się zrozumieć” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o. Data podjęcia - 20.08.2012 r.

 Dokument do pobrania

29/2012 w sprawie wyboru eksperta do oceny Strategii wdrażania projektu innowacyjnego pn. „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Priorytetu VI komponentu regionalnego PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej. Data podjęcia - 20.08.2012 r.

 Dokument do pobrania