Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dziesiąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 20 września 2012 r. odbyło się dziesiąte posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego, poświęcone opiniowaniu dwóch Strategii wdrażania projektów innowacyjnych pt. „Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych”, projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz „Spróbujmy się zrozumieć”, projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Fundację Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (reprezentant Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Regionalnych Ośrodków EFS, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowej, Dobrych Kadr, Centrum badawczo-szkoleniowego sp. z o.o., Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji, Fundacji Imago, Centrum Terapii Uzależnień oraz Point sp. z o.o.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła dwie uchwały, o warunkowej akceptacji oraz o akceptacji złożonych przez Beneficjentów Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

Protokół z X posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 31  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 32  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania  Dokument do pobrania