Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Jedenaste Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 26 września 2012 r. odbyło się jedenaste posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone opiniowaniu dwóch Strategii wdrażania projektów innowacyjnych pt. „Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji społecznej bezrobotnych kobiet 50+” projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI PO KL przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz „Trener aktywności”, projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII PO KL przez Fundację Dobre Kadry. Centrum badawczo-szkoleniowe sp. z o.o.

Obrady poprowadził Wiceprzewodniczący RST WD - Pan Marcin Kowalski (reprezentant Polskiej Izby Firm Szkoleniowych).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej PO KL, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, Regionalnych Ośrodków EFS, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowej, Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Fundacji Eudajmonia, Fundacji Edukacji Europejskiej, Fundacji Widzialni, Agencji Rozwoju Innowacji, Fundacji Imago, Fundacji Promyk Słońca, Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej oraz Point sp. z o .o.

Regionalna Sieć Tematyczna przyjęła dwie uchwały o warunkowej akceptacji złożonych przez Beneficjentów Strategii wdrażania.

Poniżej protokół z posiedzenia, podjęte uchwały oraz prezentacje.

Protokół z XI posiedzenia RST WD  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 33  Dokument do pobrania

Uchwała RST WD nr 34  Dokument do pobrania

Prezentacje ze spotkania  Dokument do pobrania