Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Dwudzieste piąte Posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego

W dniu 26 marca 2014 r. odbyło się dwudzieste piąte posiedzenie Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Dolnośląskiego poświęcone walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Szkoła życia”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX PO KL przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej.

Obrady poprowadził Przewodniczący RST WD - Pan Piotr Klag (przedstawiciel Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej).

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Zawodowego w Wałbrzychu, Fundacji Widzialni, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Pont sp. z o.o.

Poniżej protokół z posiedzenia oraz prezentacja.

Protokół z XXV posiedzenia RST WD Dokument do pobrania

Prezentacja ze spotkania Dokument do pobrania