Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

2009

Zmiany Planów Działania na rok 2009

 

10 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Uchwałę nr 3068/III/09 w sprawie zmian dokonanych w Planach działania na rok 2009 dla Priorytetów VI, VII, VIII oraz IX dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim. Zmiana Planów działania nastąpiła zgodnie z:

  • Uchwałą nr 37 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru projektów związanych z wdrażaniem Pakietu antykryzysowego PO KL;
  • Uchwałą nr 38 Komitetu Monitorującego PO KL z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w Planach działania na 2009 r. w ramach komponentu centralnego oraz komponentu regionalnego.

Aktualizacja Planów działania na rok 2009 dla komponentu regionalnego PO KL w województwie dolnośląskim polega na wprowadzeniu zmian wynikających z Pakietu antykryzysowego PO KL oraz zmian wSzczegółowym Opisie Priorytetów PO KL z dnia 1 czerwca 2009 r.

Zmiany treści Planów działania zostały zaznaczone kolorem.

Zaktualizowane kryteria wyboru projektów w Działaniu 6.2, Poddziałaniu 6.1.1 i 8.1.2 mają zastosowanie do konkursów ogłaszanych od dnia 29 czerwca 2009 roku. Będą mogły być również zastosowane w przypadku odwieszania poszczególnych konkursów ogłoszonych przed 29 czerwca 2009 roku.

 

Informacja dla beneficjentów – zaktualizowany Plan działania na rok 2009 dla VI Priorytetu
 Pobierz dokument

Informacja dla beneficjentów – zaktualizowany Plan działania na rok 2009 dla VII Priorytetu
 Pobierz dokument

Informacja dla beneficjentów – zaktualizowany Plan działania na rok 2009 dla VIII Priorytetu
 Pobierz dokument

Informacja dla beneficjentów – zaktualizowany Plan działania na rok 2009 dla IX Priorytetu
 Pobierz dokument