Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

2007-2008

Zmodyfikowane Plany działania na lata 2007-2008

Informujemy, że 28 maja 2008 roku Instytucja Zarządzająca Programem Kapitał Ludzki zaakceptowała zmodyfikowane Plany działania na lata 2007–2008 dla Priorytetów VI – IX w województwie dolnośląskim. Jednocześnie informujemy, że na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, które odbyło się w dniach 16 -17 czerwca 2008 r., zatwierdzono zmienione kryteria wyboru projektów w ramach Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.2, które będą miały zastosowanie dla konkursów ogłoszonych od dnia 17 czerwca br.

W jednolitym tekście zmodyfikowanych Planów działania (dostępnym poniżej) kolorem czerwonym zaznaczono zmiany wynikające ze zmian dokumentów programowych zaś kolorem niebieskim zaznaczono zmiany wynikające z konieczności aktualizacji zapisów istotnych ze względu na funkcję informacyjną dokumentu.

Aktualne plany działania na lata 2007-2008

Plany działania na lata 2007-2008 (wersja poprzednia)