Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnośnie wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem oraz materiałów dydaktycznych

W związku z licznymi pytaniami Beneficjentów aplikujących o środki finansowe w ramach projektu systemowego pn. Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III poniżej prezentujemy Państwu stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej PO KL, dotyczące wydatków kwalifikowalnych w ramach wsparcia objętego cross-financingiem oraz materiałów dydaktycznych.

 

 Dokument do pobrania

 

 

UWAGA! Zakup wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi wydatków w ramach cross-financingu.