Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie podziału nakładów na IV i V Standard kształcenia ogólnego dla klas I-III w ramach Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych

Poniżej przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej PO KL, dotyczące podziału środków finansowych na doposażenie oraz zajęcia dodatkowe planowane do realizacji w ramach Indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III.

 

 Dokument do pobrania