Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs I/9.5/A/13

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 

 

1. Prezentacje ze spotkania informacyjnego - 25 marca Wrocław

Rozwój zasobów ludzkich Dolnego Śląska - cele i wskaźniki PO KL

 Dokument do pobrania 

Cele i wskaźniki PO KL - 28 sierpnia, 03 września r.

 Dokument do pobrania

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście znowelizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz zmian w dokumentach programowych

 Dokument do pobrania

 

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w kontekście znowelizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL oraz zmian w dokumentach programowych (28 sierpnia, 03 września 2013)

 Dokument do pobrania

 

Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.5/A/13

 Dokument do pobrania  

Dokumentacja Konkursowa oraz kryteria oceny projektów w ramach konkursu I/9.5/A/13 (28 sierpnia i 03 września 2013)

 Dokument do pobrania 


Na co zwrócić uwagę pisząc wniosek o dofinansowanie projektu

 Dokument do pobrania 

 

 2. Odpowiedzi na pytania ze spotkań informacyjnych:

  • Jelenia Góra (3 kwietnia br.), Legnica (5 kwietnia br.), Wałbrzych (10 kwietnia br.)

     Dokument do pobrania

3. Uwaga: Komunikat w sprawie doprecyzowania i wyjaśnienia zapisów dotyczących procedury odwoławczej - więcej informacji

 

fileadmin/user_upload/efs_urzad/2/dokumenty/odpowiedzi__spotkanie__informacyjne_95_A_13_Jelenia_Gora_Legnica_Walbrzych.pdf

 4. Generator Wniosków Aplikacyjnych wersja 8.7

Informujemy, że IZ PO KL udostępniła nową wersję 8.7 Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL. Zmiana wersji podyktowana jest przede wszystkim dostosowaniem aplikacji do obsługi nowych wskaźników w związku z przeglądem śródokresowym Priorytetu V.

Zakres zmian wprowadzonych w GWA zmian obejmuje m.in.:

- aktualizację słownikow wskaźnikow pomiaru celu dla Priorytetu V (tabele 3.1.2 i 3.1.3)
- dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL dla Priorytetu V (tabela 3.5)
- dodanie po stronie Konwertera danych do KSI w polu "Kraj" pozycji "CZ Czechy"
- wprowadzenie komunikatu o przetwarzaniu przez GWA na stacji uzytkownika plików Cookies oraz udostępnienie polityki prywatności w tym zakresie
- dostosownie interfejsu GWA mające na celu dynamiczne wyświetlanie w przeglądarkach stopki z wersją publikacji GWA

Generator w wersji 8.7 dostepny jest pod adresem  https://www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA87/  i będzie obowiązywał od 16 września 2013 r.

Równolegle pod głównym adresem nadal dostępna jest wersja 8.6 GWA. Z dniem 16 września dostępna będzie wyłącznie wersja 8.7, natomiast wersja 8.6 zostanie wyłączona.

Należy podkreślić, że wraz z dniem obowiązywania nowej wersji GWA wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będa mogly być składane wyłącznie przy użyciu nowej wersji.

Konkurs nr I/9.5/A/13

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 20 marca 2013 r.
 Informacja o naborze wniosków

Data wznowienia: 26 sierpnia 2013 r.
 Informacja wznowienia konkursu

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa - wznowienie

 Załączniki - wznowienie

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki (uzupełnione 10.04.2013) - więcej informacji
 Załącznik

Termin przyjmowania wniosków

10 kwietnia – 31 grudnia 2013 r.

Zawieszenie konkursu: 10 maja 2013 - więcej informacji

2 września - 31 grudnia 2013 r. - wznowienie konkursu - więcej informacji

Zawieszenie konkursu: 20 września 2013 - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów 

 Szczegółowy harmonogram - runda I -  aktualizacja

 Szczegółowy harmonogram - runda II - aktualizacja

 Szczegółowy harmonogram - runda I

 Szczegółowy harmonogram - runda II

 Szczegółowy harmonogram - runda III

 Szczegółowy harmonogram - runda III (aktualizacja)

 Szczegółowy harmonogram - runda IV

 Szczegółowy harmonogram - runda IV (aktualizacja)

 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków - I runda

 Zestawienie wniosków – I runda - korekta

 Zestawienie wniosków - II runda

 Zestawienie wniosków - II runda - uzupełnienie 

  Zestawienie wniosków - III runda

  Zestawienie wniosków - IV runda

  Zestawienie wniosków - IV runda - uzupełnienie

  Zestawienie wniosków - procedura odwoławcza

  Zestawienie wniosków - procedura odwoławcza (IV runda konkursowa)

Listy podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

 Lista podpisanych umów - czerwiec 2014

 Lista podpisanych umów - maj 2014

 Lista podpisanych umów - kwiecień 2014

 Lista podpisanych umów - marzec 2014

 Lista podpisanych umów - luty 2014

 Lista podpisanych umów - styczeń 2014

 Lista podpisanych umów - listopad 2013

 Lista podpisanych umów - grudzień 2013

Listy rankingowe

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4489/IV/13

 Dokument do pobrania

 

Lista rankingowa - I runda

 Dokument do pobrania

 

 

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4559/IV/13

 Dokument do pobrania

 Lista rankingowa - II runda

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 4964/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - III runda

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 5024/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - IV runda

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 4871/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - procedura odwoławcza

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 5248/IV/13

 Dokument do pobrania

Lista rankingowa - procedura odwoławcza

 Dokument do pobrania

Uchwała ZWD nr 5309/IV/14

 Dokument do pobrania


Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 

 Lista członków KOP