Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/8.2.1/A/09

PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 

 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/8.2.1/A/09

Data ogłoszenia: 8 czerwca 2009 r..

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

25 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Zawieszenie konkursu: 24 lipca 2009 r. więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

I runda konkursowa (5 sierpnia – 1 września 2009 r.)

II runda konkursowa (2 września – 29 września 2009 r. )

Listy rankingowe

I runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (14 września 2009 r.)
 Lista rankingowa

II runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (29 września 2009 r.)
 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 Podpisane umowy listopad 2009

 I runda konkursowa (zbiorcze zestawienie umów)

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa