Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.1.1/A/09

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.1.1/A/09
Data ogłoszenia: 18 maja 2009 r.

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa (wersja z 24.08.2009 r.)
Załączniki (wersja z 24.08.2009 r.)

Dokumentacja konkursowa (wersja archiwalna)
Załączniki (wersja archiwalna) 

Termin przyjmowania wniosków

1 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Zawieszenie konkursu: 17 czerwca 2009 r. więcej informacji

Wznowienie konkursu: 24 sierpnia 2009 r. więcej informacji

Zawieszenie konkursu: 16 września 2009 r. więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I i II runda konkursowa
 III i IV runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

I runda konkursowa (13 lipca - 4 sierpnia 2009 r.)

II runda konkursowa (27 lipca - 13 sierpnia 2009 r.)

Dodatkowy wniosek skierowany na KOP  II runda konkursowa 
(27 lipca - 13 sierpnia 2009 r.)

III runda konkursowa (5-30 października 2009 r.)

IV runda konkursowa (26 października - 23 listopada 2009 r.)

Runda odwoławcza (26 października - 23 listopada 2009 r.)

Listy rankingowe

I runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (11 sierpnia 2009 r.)  
 Lista rankingowa

II runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (18 sierpnia 2009 r.) 
 Lista rankingowa

III runda konkursowa  
 Uchwała Zarządu (10 listopada 2009 r.) 
 Lista rankingowa

IV runda konkursowa 
 Uchwała Zarządu (24 listopada 2009 r.)
 Lista rankingowa

Runda odwoławcza
 Uchwała Zarządu (24 listopada 2009 r.)
 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 Podpisane umowy (listopad 2009 r.)
 Podpisane umowy (grudzień 2009 r.)
 Podpisane umowy (luty 2010 r.)
 Podpisane umowy (marzec 2010)
 Zestawieniepodpisanych umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda
 II runda
 III runda
 IV runda
 runda odwoławcza