Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.1.2/A/09

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.1.  Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałania 9.1.2   „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.1.2/A/09

Data ogłoszenia: 18 maja 2009 r.

Termin przyjmowania wniosków

1 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

 

Zawieszenie konkursu: 11 czerwca 2009 r. więcej informacji

 

Wznowienie konkursu: 24 sierpnia 2009 r. więcej informacji

Zawieszenie konkursu: 14 września 2009 r. więcej informacji   

Dokumentacja konkursowa

 Dokument do pobrania (wersja z 24.08.2009 r.)

 Dokumenty do pobrania (wersja z 24.08.2009 r.)

 

 Dokument do pobrania (wersja archiwalna)

 Dokumenty do pobrania (wersja archiwalna)

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I i II runda konkursowa

 III i IV runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

I runda konkursowa
(6-28 lipca 2009 r.)

Dodatkowy wniosek skierowany na KOP I runda konkursowa
(6-28 lipca 2009 r.)

II runda konkursowa
(20 lipca - 14 sierpnia 2009 r.)

III runda konkursowa
(12 października – 6 listopada 2009 r.)

Runda odwoławcza
(5-30 października 2009 r.)

IV runda konkursowa
(26 października - 23 listopada 2009 r.)

Listy rankingowe

I runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (28 lipca 2009 r.)
 Lista rankingowa

II runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (18 sierpnia 2009 r.) 
 Lista rankingowa

III runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (17 listopada 2009 r.) 
 Lista rankingowa

Runda odwoławcza
 Uchwała Zarządu (13 listopada 2009 r.)
 Lista rankingowa

IV runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (24 listopada 2009 r.)
 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 Podpisane umowy (październik 2009 r.)

 Podpisane umowy (listopad 2009 r.)

 Podpisane umowy (grudzień 2009 r.)

 Podpisane umowy (luty 2010 r.)

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

 III runda konkursowa

 IV runda konkursowa

 Runda odwoawcza

 

Konstruowanie wniosku o dofinansowanie projektu - Katalog dobrych praktyk
 Dokument do pobrania