Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/IX/INN/09

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Projekty innowacyjne

 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/IX/INN/09

Data ogłoszenia: 30 września  2009 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

2 listopada 2009 r.  – 20 listopada 2009 r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

http://dolnyslask.pl/default.aspx?docId=12870&newsId=1577&templId=178&str=4&mId=70911&pge=2 

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 

Listy rankingowe

 

Listy podpisanych umów

 

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów