Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.5/A/09

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.5  Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.5/A/09

Data ogłoszenia: 20 lipca 2009 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

3 sierpnia 2009 - 31 grudnia 2009 r.

 

Zawieszenie konkursu: 28 września 2009 r. więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

 III runda konkursowa

 IV runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

I runda konkursowa (11 września - 8 października 2009 r.)

II runda konkursowa (25 września - 22 października 2009 r.)

III runda konkursowa (9 października – 5 listopada 2009 r.)

IV runda konkursowa (23 października – 20 listopada 2009 r.)

Procedura odwoławcza

Listy rankingowe

I runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (20 października 2009 r.)  
 Lista rankingowa 

II runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (3 listopada 2009 r.)  
 Lista rankingowa 

III runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (24 listopada 2009 r.)  
 Lista rankingowa 

IV runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (3 grudnia 2009 r.) 
 Lista rankingowa

Procedura odwoławcza w ramach I rundy konkursowej
 Uchwała Zarządu (5 stycznia 2010 r.)
 Lista rankingowa

Procedura odwoławcza w ramach II rundy konkursowej
 Uchwała Zarządu (5 stycznia 2010 r.)
 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 I runda konkursowa (zbiorcze zestawienie umów)

 II runda konkursowa (zbiorcze zestawienie umów)

 III runda konkursowa (zbiorcze zestawienie umów)

 IV runda konkursowa (zbiorcze zestawienie umów)

 Procedura odwoławcza

 Lista podpisanych umów- grudzień 2009 r.

 Lista podpisanych umów - luty 2010 r.

 Lista podpisanych umów - marzec 2010 r.

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

 III runda konkursowa

 IV runda konkursowa

 Procedura odwoławcza