Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.3/A/09

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działania 9.3. „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”

 

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.3/A/09

Data ogłoszenia: 15 czerwca 2009 r.

Termin przyjmowania wniosków

29 czerwca 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

 

Zawieszenie konkursu: 27 lipca 2009 r . więcej informacji

Wznowienie konkursu: 30 września 2009 r. więcej informacji 

Dokumentacja konkursowa

 Dokument do pobrania (wersja z 30.09.2009 r.)

 Dokument do pobrania (wersja z 30.09.2009 r.)

 

 Dokument do pobrania (wersja archiwalna)

 Dokumenty do pobrania (wersja archiwalna)

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa

 II runda konkursowa

 III runda konkursowa

 IV runda konkursowa

 V runda konkursowa

 VI runda konkursowa

 VII runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

I runda konkursowa (31 lipca – 17 sierpnia 2009 r.)

II runda konkursowa (14 sierpnia- 10 września 2009 r.)

III runda konkursowa (18 listopada – 15 grudnia 2009 r.)

IV runda konkursowa (8-11 grudnia 2009 r.)

V runda konkursowa (18-28 grudnia 2009 r.)

VI runda konkursowa (13-15 stycznia 2010 r.)

Listy rankingowe

I runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (25 sierpnia 2009 r.)
 Lista rankingowa 

II runda konkursowa
 Uchwała Zarządu  (22 września 2009 r.) 
 Lista rankingowa

III runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (8 grudnia  2009 r.)
 Lista rankingowa

IV runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (15 grudnia  2009 r.)
 Lista rankingowa

V runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (5 stycznia 2010 r.)
 Lista rankingowa

VI runda konkursowa
 Uchwała Zarządu (26 stycznia 2010 r.)
 Lista rankingowa

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów (luty 2010 r.)

 III runda konkursowa (zbiorcze zestawienie umów)

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 III runda konkursowa