Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs III/8.2.1/PN/12

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.2 Transfer wiedzy

Podziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Typy operacji: Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych

  

Konkurs nr III/8.2.1/PN/12

Ogłoszenie konkursu

Data ogłoszenia: 5 listopada 2012

 Informacja o naborze wniosków

 Call for proposals for transnational cooperation projects

 Project fiche

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa

 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

19 listopada – 28 grudnia 2012r.

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 Szczegółowy harmonogram

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 Zestawienie wniosków

Listy rankingowe

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3726/IV/13

 Dokument do pobrania


Lista rankingowa

 Dokument do pobrania

Lista podpisanych umów

 Zbiorcze zestawienie umów

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP