Realizacja

Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki

na Dolnym Śląsku

Wartość podpisanych umów

2 350 537 513,38 zł

 Rozliczono

2 267 814 427,62 zł

Stan na 31 października 2015 r.

Punkt informacyjny i naboru wniosków PO KL

Multimedia

Niezwykła szansa dla niezwykłych ludzi

Mapa dotacji UE

Mapa projektów EFS

Analizy i raporty

Inwestycja w Kardy

Baza Projektów Badawczych w ramach Programu Kapitał Ludzki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Regionalny Ośrodek EFS

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Europejski Fundusz Społeczny

Narodowa Strategia Spójności

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska

Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Biuletyn informacji publicznej

Konkurs nr I/9.4/A/10

PRIORYTET IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”

 Poradnik dla projektodawców aplikujących o środki w ramach Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 roku w województwie dolnośląskim

 Prezentacje ze spotkania informacyjnego

 Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników spotkania informacyjnego

Ogłoszenie konkursu

Konkurs nr I/9.4/A/10
Data ogłoszenia: 23 kwietnia 2010 r.

Dokumentacja konkursowa

 Dokumentacja konkursowa
 Załączniki

Termin przyjmowania wniosków

10 maja 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.
Zawieszenie konkursu: 2 czerwca 2010 r. - więcej informacji

Szczegółowy harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

 I runda konkursowa
 I runda konkursowa - aktualizacja
 II runda konkursowa

Wnioski skierowane do oceny merytorycznej

 I runda konkursowa
 II runda konkursowa
 Procedura odwoławcza
 Procedura odwoławcza

Listy rankingowe

 I runda konkursowa
 Uchwała ZWD z 27 lipca 2010 r.
 II runda konkursowa
 Uchwała ZDW z 3 sierpnia 2010 r.
 Procedura odwołąwcza
 Uchwała ZDW z 7 października 2010 r.
 Procedura odwoławcza
 Uchwała ZDW z 2 listopada 2010 r.

Listy podpisanych umów

 Lista podpisanych umów - wrzesień 2010 r.
 Lista podpisanych umów - I runda
 Zbiorcze zestawienie umów - 2010 r.
 Lista podpisanych umów - II runda

Listy członków Komisji Oceny Projektów, dokonujących oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 Lista członków KOP